Calculate

Commands to calculate formula cells.

Så här använder du det här kommandot...


Beräkna på nytt

Recalculates formula cells.

Automatisk beräkning

Räknar automatiskt om alla formler i dokumentet.

Stötta oss!