Calculate

Commands to calculate formula cells.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Calculate


Beräkna på nytt

Recalculates formula cells.

Recalculate Hard

Recalculates all formulas in the document, including Add-In functions and non-volatile functions.

Formula to value

Replaces the formula cell with value calculated by the formula. The formula is lost.

Automatisk beräkning

Räknar automatiskt om alla formler i dokumentet.

Stötta oss!