Inmatningshjälp

Skriv in meddelandet som du vill visa när cellen eller cellområdet är markerat i tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Validity - Input Help tab.


Erbjud inmatningshjälp vid markering av en cell

Visar felmeddelandet som du har skrivit i rutan Innehåll när cellen eller cellområdet är markerat i tabellen.

Varningssymbol

Om du skriver in text i rutan Innehåll i den här dialogrutan och sedan markerar och avmarkerar kryssrutan, förloras texten.


Innehåll

Rubrik

Skriv in rubriken som du vill visa när cellen eller cellområdet är markerat.

Inmatningshjälp

Skriv in meddelandet som du vill visa när cellen eller cellområdet är markerat.

Stötta oss!