Validity

Definiera vilka data som är giltiga för en markerad cell eller ett cellområde.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Validity.


tip

Du kan också infoga en listruta från verktygsraden Kontroller och länka listrutan till en cell. På det här sättet kan du ange giltiga värden på sidan Data i fönstret för listrutans egenskaper.


Kriterier

Ange validitetsreglerna för de(n) markerade cellen/cellerna.

Inmatningshjälp

Skriv in meddelandet som du vill visa när cellen eller cellområdet är markerat i tabellen.

Felmeddelande

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!