Gruppera

När man grupperar pivottabeller visas dialogrutan Gruppera för antingen värden eller datum.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Början

Anger startvärde för grupperingen.

Automatiskt

Anger om grupperingen ska börja vid det minsta värdet.

Manuellt vid

Anger om du själv ska ange grupperingens startvärde.

Slut

Anger slutvärde för grupperingen.

Automatiskt

Anger om grupperingen ska avslutas vid det största värdet.

Manuellt vid

Anger om du själv ska ange grupperingens slutvärde.

Gruppera efter

Anger värdeområdet som varje grupps gränser ska beräknas efter.

Antal dagar

Om datavärden grupperas anger detta antalet dagar som värdena ska grupperas efter.

Intervall

Om datavärden grupperas anger detta de intervall som värdena ska grupperas efter.

Stötta oss!