Radera

Raderar den markerade pivottabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Pivot Table - Delete.


Please support us!