Uppdatera

Uppdaterar pivottabellen.

När du har importerat ett Excel-kalkylblad som innehåller en pivottabell klickar du i tabellen och väljer Data - Pivottabell - Uppdatera.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Pivot Table - Refresh.


Stötta oss!