Alternativ

Visar eller döljer ytterligare filtreringsalternativ.

Alternativ

Versalkänslig

Distinguishes between uppercase and lowercase letters.

Reguljärt uttryck

Allows you to use regular expressions in the filter definition.

Om kryssrutan Reguljärt uttryck är markerad, kan du använda EQUAL (=) och NOT EQUAL (<>) i jämförelser. Du kan även använda följande funktioner: DANTALV, DHÄMTA, PASSA, ANTAL.OM, SUMMA.OM, LETAUPP, LETARAD och LETAKOLUMN.

Unika

Excludes duplicate rows in the list of filtered data.

Dataområde

Displays the name of the filtered data range in the table.

Stötta oss!