Filter

Ange filtreringsalternativ för data.

Filterkriterier

Du kan definiera ett standardfilter för data genom att filtrera t.ex. fältnamn med en kombination av logiska uttryck och argument.

Operator

Select a logical operator for the filter.

Fältnamn

Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed.

Villkor

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

Du kan välja mellan följande relationsoperatorer:

Villkor:

=

lika med

<

mindre än

>

större än

<=

mindre än eller lika med

>=

större än eller lika med

<>

inte lika med


Value

Select the value that you want to compare to the selected field.

Alternativ

Visar eller döljer ytterligare filtreringsalternativ.

Stötta oss!