Pivottabell

Ange layout för tabellen som skapas av pivottabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Current selection.

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice, click OK to see Select Data Source dialog.


Pivottabell

Pivottabellen visar datafält som knappar som du kan definiera pivottabellen med genom att dra och släppa.

Layout

To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Filters, Row Fields, Column Fields and Data Fields areas. You can also use drag and drop to rearrange the data fields on a pivot table.

LibreOffice lägger automatiskt till en bildtext för knappar som dras in i området Datafält. Bildtexten innehåller datafältets namn och formeln som skapade informationen.

Om du vill ändra funktionen som används av ett datafält öppnar du dialogrutan Datafält genom att dubbelklicka på knappen i området Datafält. Du kan även dubbelklicka på knapparna i området Radfält eller Kolumnfält.

Mer

Visar eller döljer ytterligare alternativ för definition av pivottabellen.

Resultat

Ange inställningarna för hur resultat från pivottabellen visas.

Markering från

Markera det område som innehåller data för den aktuella pivottabellen.

Utdata från

Markera området där du vill visa resultaten från pivottabellen.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Fäll ihop-ikon

Förminska

Fäll ut-ikon

Expandera

Varningssymbol

Om det markerade området innehåller data skrivs dessa över. Om du inte vill att befintliga data ska tas bort, gör du så att pivottabellen automatiskt markerar området till att visa resultatet.


Ignorera tomma rader

Ignorera tomma fält i datakällan.

Identifiera kategorier

Tilldelar automatiskt rader utan etiketter till kategorin för raden ovanför.

Totalresultat kolumner

Beräknar och visar totalsumman för kolumnberäkningen.

Totalresultat rader

Beräknar och visar totalsumman för radberäkningen.

Lägg till filter

Lägger till en filterknapp i pivottabeller som baseras på kalkylbladsdata.

Öppnar dialogrutan Filter.

Aktivera nedbrytning till detaljer

Markera den här kryssrutan och dubbelklicka på en objektetikett i tabellen om du vill visa eller dölja information om objektet. Avmarkera kryssrutan och dubbelklicka i cellen i tabellen om du vill redigera cellens innehåll.

För att undersöka detaljerna i en pivottabell

Gör något av följande:

Om du dubbelklickar i ett fält som har intilliggande fält på samma nivå, öppnas dialogrutan Visa information:

Visa information

Välj det fält som du vill visa information för.

Stötta oss!