Välja datakälla

Markera databasen och tabellen eller sökningen som innehåller de data som du vill använda.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice.


Urval

Du kan bara välja databaser som är registrerade i LibreOffice. När du ska registrera en datakälla väljer du – LibreOffice Base – Databaser.

Databas

Markera databasen som innehåller datakällan som du vill använda.

Datakälla

Markera den datakälla som du vill använda.

Type

Klicka på källtypen för den markerade datakällan. Du kan välja mellan fyra källtyper: "Tabell", "Sökning" och "SQL" eller SQL (Native).

Stötta oss!