Pivot Table - Select Source

Öppnar en dialogruta där du kan välja källa för pivottabellen innan du skapar tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Pivot Table.


Urval

Välj en datakälla för pivottabellen..

Aktuell markering

Använder de markerade cellerna som datakälla för pivottabellen.

note

Datakolumnerna i pivottabellen använder samma talformat som den första dataraden i markeringen.


Datakälla som är registrerad i LibreOffice

Använder en databastabell eller en fråga i en databas som är registrerad i LibreOffice som en datakälla för pivottabellen.

Extern källa/gränssnitt

Öppnar dialogrutan Extern källa där du kan välja en OLAP-datakälla för pivottabellen.

Dialogrutan Pivottabell

Stötta oss!