Visa detaljer (pivottabell)

En ny "detaljerad tabell" med mer information om aktuell pivottabellcell infogas. Du kan också dubbelklicka på en pivottabellcell för att infoga den "detaljerade tabellen". Den nya tabellen visar en delmängd av raderna från den ursprungliga datakällan som innehåller resultatet som visas i den aktuella cellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline - Show Details (for some pivot tables).


Symbolen Info

Dolda objekt utvärderas inte, raderna för dolda objekt inkluderas. Visa information är endast tillgängligt för pivottabeller som baseras på cellområden eller data i databasen.


Stötta oss!