AutoDisposition

Om det markerade cellområdet innehåller formler eller referenser skapar LibreOffice automatiskt en kantlinje i markeringen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


Betrakta t.ex. följande tabell:

januari

februari

mars

1:a kvartalet

april

maj

juni

2:a kvartalet

100

120

130

350

100

100

200

400


Cellerna för det första och andra kvartalet innehåller var sin summaformel för de tre cellerna till vänster om dem. Om du använder kommandot AutoDisposition grupperas tabellen i två kvartal.

Du tar bort kantlinjen genom att markera tabellen och välja Data - Grupp och disposition - Ta bort.

Stötta oss!