Upphäv gruppering

Upphäver grupperingen i markeringen. I en sammanflätad grupp tas de rader eller kolumner som lades till senast bort från gruppen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

På verktygsraden Verktyg, klicka på

Symbol

Ta bort gruppering


Upphäv för

Rader

Tar bort markerade rader från en grupp.

Kolumner

Tar bort markerade kolumner från en grupp.

Please support us!