Upphäv gruppering

Upphäver grupperingen i markeringen. I en sammanflätad grupp tas de rader eller kolumner som lades till senast bort från gruppen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

På verktygsraden Verktyg, klicka på

Symbol

Ta bort gruppering


Upphäv för

Rader

Tar bort markerade rader från en grupp.

Kolumner

Tar bort markerade kolumner från en grupp.

Stötta oss!