Visa detalj

Visar information om den grupperade rad eller kolumn som innehåller markören. Du kan visa information om alla grupperade rader och kolumner om du markerar tabelldispositionen och sedan väljer det här kommandot.

Dölj en markerad grupp genom att välja Data – Gruppering och disposition – Dölj detaljer

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline - Show Details.


Stötta oss!