Dölj detalj

Döljer detaljinformationen om den rad- eller kolumngrupp där markören står. Du kan dölja alla grupperade rader eller kolumner genom att markera den grupperade tabellen och välja det här kommandot.

Du visar alla dolda grupper genom att välja den grupperade tabellen och sedan Data - Gruppering och disposition - Visa detaljer.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline - Hide Details.


Stötta oss!