Grupp och disposition

Du kan skapa en disposition för dina data och gruppera rader och kolumner tillsammans sÄ att grupperna visas och döljs nÀr du klickar.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Data - Group and Outline.


Dölj detalj

Döljer detaljinformationen om den rad- eller kolumngrupp dÀr markören stÄr. Du kan dölja alla grupperade rader eller kolumner genom att markera den grupperade tabellen och vÀlja det hÀr kommandot.

Visa detalj

Visar information om den grupperade rad eller kolumn som innehÄller markören. Du kan visa information om alla grupperade rader och kolumner om du markerar tabelldispositionen och sedan vÀljer det hÀr kommandot.

Gruppering...

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

UpphÀv gruppering

UpphÀver grupperingen i markeringen. I en sammanflÀtad grupp tas de rader eller kolumner som lades till senast bort frÄn gruppen.

AutoDisposition

Om det markerade cellomrÄdet innehÄller formler eller referenser skapar LibreOffice automatiskt en kantlinje i markeringen.

Ta bort

Tar bort grupperingar frÄn det markerade cellomrÄdet.

Please support us!