Konsolidera med

Konsolidera med

Använd det här området om de cellområden som du vill konsolidera innehåller etiketter. Du behöver bara markera de här alternativen om konsolideringsområdena innehåller liknande etiketter och om data är placerade annorlunda.

Radetikett

Placerar konsoliderade data genom att använda radetiketterna.

Kolumnetiketter

Placerar konsoliderade data genom att använda kolumnetiketterna.

Alternativ

Referensdata

Länkar data i konsolideringsområdet till källdata och uppdaterar automatiskt resultatet av konsolideringen när de ändras.

Alternativ

Döljer ytterligare alternativ.

Stötta oss!