Consolidate

Kombinerar data från ett eller flera oberoende cellområden och beräknar ett nytt område med den funktion du anger.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Consolidate.


Funktion

Välj den funktion som ska användas för att konsolidera data.

Konsolideringsområden

Visar de cellområden som ska konsolideras.

Källdataområde

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Förminska-ikonen

Förminska

Expandera-ikonen

Expandera

Resultat vid

Visar första cellen i det område där konsolideringsresultaten kommer att visas.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Lägg till

Lägger till det cellområde som anges i rutan Källdataområde i rutan Konsolideringsområden.

Alternativ

Visar ytterligare alternativ.

Stötta oss!