Consolidate

Kombinerar data från ett eller flera oberoende cellområden och beräknar ett nytt område med den funktion du anger.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Consolidate.


Funktion

Välj den funktion som ska användas för att konsolidera data.

Konsolideringsområden

Visar de cellområden som ska konsolideras.

Källdataområde

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Icon shrink

Förminska

Icon Expand

Expand

Resultat vid

Visar första cellen i det område där konsolideringsresultaten kommer att visas.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Lägg till

Lägger till det cellområde som anges i rutan Källdataområde i rutan Konsolideringsområden.

Alternativ

Visar ytterligare alternativ.

Stötta oss!