Multiple Operations

Använder samma formel i olika celler, men med olika parametervärden.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Multiple Operations.


Använda multipel räkneoperation

note

Rutan Rad eller Kolumn måste innehålla en referens till den första cellen i det markerade området.


note

Om du exporterar ett kalkylblad med multipla räkneoperationer till Microsoft Excel, måste platsen för de celler som innehåller formeln vara fullständigt definierade i förhållande till dataområdet.


Förinställningar

Formler

Ange cellreferenserna för de celler som innehåller formlerna som ska användas i den multipla räkneoperationen.

Rad

Ange referensen för den inmatningscell som ska användas som en variabel för raderna i datatabellen.

Kolumn

Ange referensen för den inmatningscell som ska användas som en variabel för raderna i datatabellen.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Icon shrink

Förminska

Icon Expand

Expand

Stötta oss!