Multiple Operations

Använder samma formel i olika celler, men med olika parametervärden.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Multiple Operations.


Använda multipel räkneoperation

note

Rutan Rad eller Kolumn måste innehålla en referens till den första cellen i det markerade området.


note

Om du exporterar ett kalkylblad med multipla räkneoperationer till Microsoft Excel, måste platsen för de celler som innehåller formeln vara fullständigt definierade i förhållande till dataområdet.


Förinställningar

Formler

Ange cellreferenserna för de celler som innehåller formlerna som ska användas i den multipla räkneoperationen.

Rad

Ange referensen för den inmatningscell som ska användas som en variabel för raderna i datatabellen.

Kolumn

Ange referensen för den inmatningscell som ska användas som en variabel för raderna i datatabellen.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Fäll ihop-ikon

Förminska

Fäll ut-ikon

Expandera

Stötta oss!