Alternativ

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


Sidbrytning för varje grupp

Infogar en ny sida efter varje grupp med delresultat.

Versalkänslig

Beräknar om delresultat när du ändrar mellan stora och små bokstäver i en dataetikett.

Sortera området efter grupper först

Sorterar det område du har markerat i rutan Gruppera efter under fliken Grupp 1, 2, 3 (efter de kolumner som du har valt).

Sortera

Inkludera format

Använder formateringsattribut vid sortering.

Egen sorteringsordning

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

Stigande

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Fallande

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Stötta oss!