Grupp 1, grupp 2, grupp 3

Anger inställningarna för upp till tre delresultatgrupper. Varje flik ser ut på samma sätt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


Gruppera efter

Markera den kolumn som ska styra beräkningen av delresultat. Om innehållet i den markerade kolumnen ändras kommer delresultaten att beräknas om automatiskt.

Beräkna delresultat för

Markera den eller de kolumner som innehåller de värden som ska ingå i beräkningen.

Beräkningsregler

Välj en matematisk funktion som du vill använda för beräkningen av delresultat.

Stötta oss!