Subtotals

Beräknar delresultat för de markerade kolumnerna. LibreOffice använder funktionen SUMMA för att automatiskt beräkna delresultaten och totalresultaten i ett namngivet område. Du kan också använda andra funktioner för beräkningen. LibreOffice känner automatiskt igen ett definierat databasområde när du placerar markören i området.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Subtotals.


Du kan till exempel skapa en sammanställning av försäljningsresultat inom ett visst postnummerområde, baserat på data från en kunddatabas.

Grupp 1, grupp 2, grupp 3

Anger inställningarna för upp till tre delresultatgrupper. Varje flik ser ut på samma sätt.

Alternativ

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Radera

Tar bort delresultatraderna i det markerade området.

Stötta oss!