Specialfilter

Definierar ett filter som kan bestå av upp till åtta olika filtervillkor.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


Filterkriterier finns i

Välj ett namngivet område, eller ange det cellområde som innehåller de filterkriterier du vill använda.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Fäll ihop-ikon

Förminska

Fäll ut-ikon

Expandera

Options

Visar ytterligare alternativ.

Versalkänslig

Skiljer mellan små och stora bokstäver när data filtreras.

Område innehåller kolumnetiketter

Tar med kolumnetiketterna i ett cellområdes första rad.

Resultat vid

Markera kryssrutan och markera sedan det cellområde där filtreringsresultaten ska visas. Du kan också markera ett namngivet område i listan.

Reguljärt uttryck

Gör att du kan använda jokertecken i filterdefinitionen. Om du vill visa en lista över de reguljära uttryck som LibreOffice stöder klickar du här.

Om kryssrutan Reguljärt uttryck är markerad och listrutan Villkor har värdet '=' LIKA eller '<>' INTE LIKA kan du använda reguljära uttryck i fältet Värde. Det gäller också för respektive celler som du anger som referens för ett avancerat filter.

Unika

Utesluter dubblettrader i listan med filtrerade data.

Behåll filterkriterier

Markera kryssrutan Skriv resultat till och ange det område där filterresultatet ska visas. Om den här rutan är markerad fortsätter målområdet att vara länkat till källområdet. Du måste ha definierat källområdet under Data - Definiera område som ett databasområde. I fortsättningen kan du när som helst återanvända det definierade filtret så här: klicka i källområdet och välj sedan Data - Uppdatera område.

Applying Advanced Filters

  1. Kopiera kolumnhuvudena för tabellområdena som ska filtreras till ett tomt område i tabellen. Ange sedan kriterier för filtret i en rad nedanför huvudena. Data som är horisontellt ordnade i en rad kommer att vara logiskt kopplade med OCH, och data som är vertikalt ordnade i en kolumn kommer att vara logiskt kopplade med ELLER.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Öppna ett kalkylblad med ett stort antal poster. Vi använder det påhittade dokumentet Omsättning men du kan använda vilket dokument som helst. Dokumentet har följande layout:

A

B

C

D

E

1

Månad

Standard

Business

Lyx

Suite

2

januari

125600

200500

240000

170000

3

februari

160000

180300

362000

220000

4

mars

170000

och så vidare...


Kopiera rad 1 med rubrikerna (datafältnamnen) till rad 20, till exempel. Ange filtervillkoren som är länkade med ELLER på rad 21, 22 och så vidare. Området skulle kunna se ut så här:

A

B

C

D

E

20

Månad

Standard

Business

Lyx

Suite

21

januari

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Stötta oss!