Filters

Visa kommandon för att filtrera din data.

LibreOffice kÀnner automatiskt igen fördefinierade databasomrÄden.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Data - More Filters.


Du kan anvÀnda följande filteralternativ:

Standardfilter

Gör att du kan ange filtreringsalternativ.

Specialfilter

Definierar ett filter som kan bestÄ av upp till Ätta olika filtervillkor.

NollstÀll filter

Tar bort filtret frÄn det markerade cellomrÄdet. Du aktiverar detta kommando genom att klicka i den cellyta dÀr filtret tillÀmpades.

Dölj AutoFilter

Döljer autofilter-knapparna i det markerade cellomrÄdet.

Please support us!