Alternativ

Definierar övriga sorteringsalternativ.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Sort - Options tab.


Case sensitive

Sorts first by uppercase letters and then by lowercase letters. For Asian languages, special handling applies.

note

For Asian languages: Check Case Sensitive to apply multi-level collation. With multi-level collation, entries are first compared in their primitive forms with their cases and diacritics ignored. If they evaluate as the same, their diacritics are taken into account for the second-level comparison. If they still evaluate as the same, their cases, character widths, and Japanese Kana difference are considered for the third-level comparison.


Range contains row/column labels

Utelämnar den första raden eller första kolumnen i markeringen från sorteringen. Inställningen Riktning längst ned i dialogrutan bestämmer namnet på och funktionen för den här kryssrutan.

Inkludera format

Behåller den aktuella formateringen i cellen.

Aktivera naturlig sortering

Naturlig sortering är en sorteringsalgoritm som sorterar tal med textprefix baserat på värdet i det numeriska talet, i stället för att sortera dem traditionellt vis baserat på texten. Exempel: Vi antar att vi har en serie A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. När du lägger in dessa tal i ett cellområde och väljer att sortera dem så kommer ordningen A1, A11, A12, A13, ... A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Medan denna typ av sortering är begriplig för dem som förstår den underliggande sorteringsmekanismen så kommer den att framstå som näst intill bisarr för oss övriga. När funktionen för naturlig sortering är aktiverad så kommer värden som de ovan att sorteras "korrekt", vilket förbättrar sorteringsoperationer över lag.

Include boundary column(s)/row(s) containing only comments

Range boundary columns (for sorting rows) or boundary rows (for sorting columns) of a sorting range are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing comments are also to be sorted.

Include boundary column(s)/row(s) containing only images

Border columns (for sorting rows) or border rows (for sorting columns) of a sorting area are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing images are also to be sorted.

Kopiera sorteringsresultat till:

Kopierar den sorterade listan till ett cellområde som du anger.

Sort results (named ranges list)

Select a named cell range where you want to display the sorted list.

Sort results (input box)

Enter the cell range where you want to display the sorted list.

Egen sorteringsordning

Klicka här och markera den sorteringsordning som du vill använda.

Custom sort order list

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Språk

Språk

Välj språk för sorteringsreglerna.

Alternativ

Markera ett sorteringsalternativ för språket. Du kan till exempel använda alternativet "Telefonkatalog" för tyska för att få med omljud i sorteringen.

Riktning

Uppifrån och ned (sortera rader)

Sorterar rader efter värdena i de aktiva kolumnerna i det markerade området.

Vänster till höger (sortera kolumner)

Sorterar kolumner efter värdena i de aktiva raderna i det markerade området.

Stötta oss!