Sorteringskriterier

Ange sorteringsalternativ för det markerade omrÄdet.

note

Se till att alla rad- och kolumnrubriker ingÄr i markeringen.


SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

Icon Sort Ascending

Sortera stigande

Icon Sort Descending

Sortera fallande


Sortera efter

VÀlj den kolumn du vill anvÀnda som primÀr sorteringsnyckel.

Stigande

Sorterar markeringen frÄn det lÀgsta till det högsta vÀrdet. Sorteringsreglerna bestÀms av de regionala instÀllningarna. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan vÀlja standardinstÀllningen under - SprÄkinstÀllningar - SprÄk.

Fallande

Sorterar markeringen frÄn det högsta till det lÀgsta vÀrdet. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan vÀlja standardinstÀllningen under - SprÄkinstÀllningar - SprÄk.

Sedan efter

VÀlj den kolumn du vill anvÀnda som sekundÀr sorteringsnyckel.

Stigande

Sorterar markeringen frÄn det lÀgsta till det högsta vÀrdet. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan vÀlja standardinstÀllningen under - SprÄkinstÀllningar - SprÄk.

Fallande

Sorterar markeringen frÄn det högsta till det lÀgsta vÀrdet. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan vÀlja standardinstÀllningen under - SprÄkinstÀllningar - SprÄk.

Sortera

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Ikoner pÄ verktygsraden Standard

Icon Sort Ascending

Sortera stigande

Icon Sort Descending

Sortera fallande

Please support us!