Sorteringskriterier

Ange sorteringsalternativ för det markerade området.

note

Se till att alla rad- och kolumnrubriker ingår i markeringen.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

Icon Sort Ascending

Sortera stigande

Icon Sort Descending

Sortera fallande


Sortera efter

Välj den kolumn du vill använda som primär sorteringsnyckel.

Stigande

Sorterar markeringen från det lägsta till det högsta värdet. Sorteringsreglerna bestäms av de regionala inställningarna. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan välja standardinställningen under - Språkinställningar - Språk.

Fallande

Sorterar markeringen från det högsta till det lägsta värdet. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan välja standardinställningen under - Språkinställningar - Språk.

Sedan efter

Välj den kolumn du vill använda som sekundär sorteringsnyckel.

Stigande

Sorterar markeringen från det lägsta till det högsta värdet. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan välja standardinställningen under - Språkinställningar - Språk.

Fallande

Sorterar markeringen från det högsta till det lägsta värdet. Du kan definiera sorteringsreglerna i menyn Data - Sortera - Alternativ. Du kan välja standardinställningen under - Språkinställningar - Språk.

Sortera

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Ikoner på verktygsraden Standard

Icon Sort Ascending

Sortera stigande

Icon Sort Descending

Sortera fallande

Stötta oss!