Sort

Sorterar de markerade rader efter de villkor som du anger. LibreOffice kan automatiskt känna igen och markera databasområden.

note

Du kan inte sortera informationen om alternativet Registrera ändringar är aktiverat.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Sort....


Sorteringskriterier

Ange sorteringsalternativ för det markerade området.

Alternativ

Definierar övriga sorteringsalternativ.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!