Select Range

Markerar ett databasområde som du har definierat under Data - Definiera område.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Select Range.


Områden

Visar de tillgängliga databasområdena i en lista. Du kan välja ett databasområde genom att klicka på områdets namn och sedan klicka på OK.

Stötta oss!