Alternativ

Innehåller kolumnetiketter

Markerade cellområden innehåller etiketter.

Infoga/radera celler

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

Behåll formatering

Använder det befintliga cellformatet för cellhuvuden och första dataraden för hela databasområdet.

Spara inte importerade data

Sparar bara en referens till databasen och inte innehållet i cellerna.

Källa:

Visar information om den aktuella databaskällan och befintliga operatorer.

Fler <<

Döljer ytterligare alternativ.

Stötta oss!