Define Range

Definierar ett databasområde baserat på de markerade cellerna i tabellen.

note

Du kan bara markera ett rektangulärt cellområde.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Define Range.


Namn

Ange ett namn på det databasområde du definierar, eller välj ett befintligt namn i listan.

Område

Visar det markerade cellområdet.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Icon shrink

Förminska

Icon Expand

Expand

Lägg till/Ändra

Lägger till det markerade cellområdet i listan med databasområden, eller ändrar ett befintligt databasområde.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Fler>>

Visar ytterligare alternativ.

Stötta oss!