Define Range

Definierar ett databasområde baserat på de markerade cellerna i tabellen.

note

Du kan bara markera ett rektangulärt cellområde.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Define Range.


Namn

Ange ett namn på det databasområde du definierar, eller välj ett befintligt namn i listan.

Område

Visar det markerade cellområdet.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Förminska-ikonen

Förminska

Expandera-ikonen

Expandera

Lägg till/Ändra

Lägger till det markerade cellområdet i listan med databasområden, eller ändrar ett befintligt databasområde.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Fler>>

Visar ytterligare alternativ.

Stötta oss!