Freeze Cells

Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Freeze Cells - Freeze First Column

Choose View - Freeze Cells - Freeze First Row

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Freeze Panes - Freeze First Column

Choose View - Freeze Panes - Freeze First Row


Stötta oss!