Dela

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Split Window.


Fixera rader eller kolumner som rubriker

Symbolen Info

Du kan också använda musen för att dela fönstret horisontellt eller vertikalt. I så fall drar du den tjocka svarta linjen direkt ovanför den vertikala rullningslisten eller direkt till höger om den horisontella rullningslisten i fönstret. En tjock svart linje visar var fönstret är delat.


I ett delat fönster finns rullningslister i varje del. De fixerade fönsteravsnitten kan däremot inte rullas.

Stötta oss!