AutoInmatning

VÀxlar till funktionen Autoinmatning, som automatiskt matar in poster baserat pÄ dina tidigare inmatningar i den aktuella kolumnen. Kolumnen har skannats till högst 2 000 celler eller 200 olika strÀngar.

Deactivating Automatic Changes

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Tools - AutoInput.


Kompletteringstexten Àr markerad. Om du vill visa mer kompletteringar, rullar du framÄt genom att trycka pÄ Tab, eller bakÄt genom att trycka pÄ Skift+Tab. Tryck pÄ Retur om du vill acceptera kompletteringen. Om det finns flera möjliga kompletteringar skapas en lista. Tryck Ctrl+D om du vill visa listan.

NÀr du skriver formler med tecken som matchar tidigare inmatningar visas tipshjÀlp med en lista över de tio senast anvÀnda funktionerna frÄn Funktionsguiden, frÄn alla definierade omrÄdesnamn, alla databasomrÄdesnamn och innehÄllet i alla etikettomrÄden.

AutoInmatning Àr versalkÀnslig. Om du t.ex. har skrivit "Summa" i en cell kan du inte skriva "summa" i en annan cell i samma kolumn utan att först deaktivera AutoInmatning.

Please support us!