AutoInmatning

Växlar till funktionen Autoinmatning, som automatiskt matar in poster baserat på dina tidigare inmatningar i den aktuella kolumnen. Kolumnen har skannats till högst 2 000 celler eller 200 olika strängar.

Deactivating Automatic Changes

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoInput.


Kompletteringstexten är markerad. Om du vill visa mer kompletteringar, rullar du framåt genom att trycka på Tab, eller bakåt genom att trycka på Skift+Tab. Tryck på Retur om du vill acceptera kompletteringen. Om det finns flera möjliga kompletteringar skapas en lista. Tryck Ctrl+D om du vill visa listan.

När du skriver formler med tecken som matchar tidigare inmatningar visas tipshjälp med en lista över de tio senast använda funktionerna från Funktionsguiden, från alla definierade områdesnamn, alla databasområdesnamn och innehållet i alla etikettområden.

AutoInmatning är versalkänslig. Om du t.ex. har skrivit "Summa" i en cell kan du inte skriva "summa" i en annan cell i samma kolumn utan att först deaktivera AutoInmatning.

Stötta oss!