Automatisk beräkning

Räknar automatiskt om alla formler i dokumentet.

Alla celler beräknas om efter att innehållet i en cell i tabellen har ändrats. Alla diagram i tabellen kommer också att uppdateras.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Calculate - AutoCalculate.


Stötta oss!