Skapa scenarier

Defines a scenario for the selected sheet area.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Scenarios.


Använda scenarion

Namn på scenario

Defines the name for the scenario. Use a clear and unique name so you can easily identify the scenario. You can also modify a scenario name in the Navigator through the Properties context menu command.

Kommentarer

Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario. You can also modify this information in the Navigator through the Properties context menu command.

Inställningar

I det här området gör du inställningar för hur scenarierna ska visas.

Visa inramning

Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option. The border will have a title bar displaying the name of the last scenario. The button on the right of the scenario border offers you an overview of all the scenarios in this area, if several have been defined. You can choose any of the scenarios from this list without restrictions.

Kopiera tillbaka

Kopierar värdena i de celler som du ändrar i det aktiva scenariot. Om du inte markerar det här alternativet, ändras inte scenariot när du ändrar cellvärdena. Hur inställningen Kopiera tillbaka fungerar är beroende av cellskyddet, tabellskyddet och inställningarna för Förhindra ändringar.

Kopiera hel tabell

Kopierar hela kalkylbladet till en ny scenariotabell.

Förhindra ändringar

Förhindrar ändringar av det aktiva scenariot. Hur inställningen Kopiera tillbaka fungerar är beroende av cellskyddet, tabellskyddet och inställningarna för Förhindra ändringar.

Stötta oss!