Uppdatera automatiskt

Uppdaterar alla spår i tabellen automatiskt när du ändrar en formel.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective - AutoRefresh.


Detektiv-pilar i dokumentet uppdateras om följande villkor uppfylls:

Stötta oss!