Uppdatera spår

Ritar om alla spår i tabellen. Formler som ändras när spår ritas om tas med i beräkningen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective - Refresh Traces.


Detektiv-pilar i dokumentet uppdateras om följande villkor uppfylls:

Stötta oss!