Ringa in ogiltiga data

Markerar alla celler i tabellen som innehåller värden som inte stämmer överens med validitetsreglerna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective - Mark Invalid Data.


Med validitetsregler anger du vilken typ av tal, datum, tid och text som kan matas in. Det går dock att mata och klistra in ogiltiga värden i cellerna om alternativet Stopp inte är markerat. När du tilldelar en validitetsregel ändras inte de befintliga värdena i cellerna.

Stötta oss!