Fyllningsläge

Aktiverar fyllningsläget i detektiven. Muspekaren ändras till en specialsymbol, och du kan klicka i vilken cell som helst för att se spårningen till överordnad cell. När du vill lämna det här läget trycker du på Escape eller klickar på Avsluta fyllningsläge på snabbmenyn.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective - Fill Mode.


Funktionen Fyllningsläge fungerar på samma sätt som kommandot Spår till överordnad om du använder läget för första gången. Använd snabbmenyn för fler alternativ i fyllningsläge och för att gå ur läget.

Stötta oss!