Spår till fel

Ritar markeringspilar till alla överordnade celler som orsakar ett felvärde i en markerad cell.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective - Trace Error.


Stötta oss!