Spår till underordnade

Ritar spårningspilar till den aktiva cellen från formler som är beroende av värden i den aktiva cellen.

Området med alla celler som används tillsammans med den aktiva cellen i en formel markeras med en blå ram.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective - Trace Dependents.

Tangentkombinationen Skift+F5


Symbolen Info

Den här funktionen arbetar nivå för nivå. Om t.ex. en spårnivå redan är aktiverad för att visa överordnade (eller underordnade) nivåer, så visar du nästa underordnade nivå genom att aktivera funktionen Spår igen.


Stötta oss!