Spår till överordnade

Den här funktionen visar förhållandet mellan den aktuella cellen som innehåller en formel och cellerna som används i formeln.

Spår visas i tabellen med markörpilar. Samtidigt markeras alla celler som ingår i formeln i den aktuella cellen med en blå ram.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective - Trace Precedents.

Shift+F9


Symbolen Info

Funktionen arbetar nivå för nivå. Om t.ex. spåret från en formel till dess överordnade celler redan visas, skapas spåren till deras överordnade celler i sin tur om funktionen används igen.


Stötta oss!