Detektiv

Det hÀr kommandot aktiverar tabelldetektiven. Med detektiven kan du spÄra underordnade nivÄer frÄn den aktuella formelcellen till cellen i tabellen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Tools - Detective.


NÀr du har definierat ett spÄr kan du peka pÄ det med markören. Markören Àndrar form. Du kan markera den refererade cellen i andra Ànden av spÄret genom att dubbelklicka pÄ spÄret med den hÀr markören

SpÄr till överordnade

Den hÀr funktionen visar förhÄllandet mellan den aktuella cellen som innehÄller en formel och cellerna som anvÀnds i formeln.

Ta bort spÄr till överordnade

Tar bort en nivÄ av spÄrpilar som lagts till med kommandot SpÄr till överordnade.

SpÄr till underordnade

Ritar spÄrningspilar till den aktiva cellen frÄn formler som Àr beroende av vÀrden i den aktiva cellen.

Ta bort spÄr till underordnade

Raderar en nivÄ med markeringspilar som Àr skapade med SpÄr till underordnade.

Ta bort alla spÄr

Tar bort alla spÄrningspilar frÄn tabellen.

SpÄr till fel

Ritar markeringspilar till alla överordnade celler som orsakar ett felvÀrde i en markerad cell.

Ringa in ogiltiga data

Markerar alla celler i tabellen som innehÄller vÀrden som inte stÀmmer överens med validitetsreglerna.

Uppdatera spÄr

Ritar om alla spÄr i tabellen. Formler som Àndras nÀr spÄr ritas om tas med i berÀkningen.

Uppdatera automatiskt

Uppdaterar alla spÄr i tabellen automatiskt nÀr du Àndrar en formel.

FyllningslÀge

Aktiverar fyllningslÀget i detektiven. Muspekaren Àndras till en specialsymbol, och du kan klicka i vilken cell som helst för att se spÄrningen till överordnad cell. NÀr du vill lÀmna det hÀr lÀget trycker du pÄ Escape eller klickar pÄ Avsluta fyllningslÀge pÄ snabbmenyn.

Please support us!