Detektiv

Det här kommandot aktiverar tabelldetektiven. Med detektiven kan du spåra underordnade nivåer från den aktuella formelcellen till cellen i tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Detective.


När du har definierat ett spår kan du peka på det med markören. Markören ändrar form. Du kan markera den refererade cellen i andra änden av spåret genom att dubbelklicka på spåret med den här markören

Spår till överordnade

Den här funktionen visar förhållandet mellan den aktuella cellen som innehåller en formel och cellerna som används i formeln.

Ta bort spår till överordnade

Tar bort en nivå av spårpilar som lagts till med kommandot Spår till överordnade.

Spår till underordnade

Ritar spårningspilar till den aktiva cellen från formler som är beroende av värden i den aktiva cellen.

Ta bort spår till underordnade

Raderar en nivå med markeringspilar som är skapade med Spår till underordnade.

Ta bort alla spår

Tar bort alla spårningspilar från tabellen.

Spår till fel

Ritar markeringspilar till alla överordnade celler som orsakar ett felvärde i en markerad cell.

Ringa in ogiltiga data

Markerar alla celler i tabellen som innehåller värden som inte stämmer överens med validitetsreglerna.

Uppdatera spår

Ritar om alla spår i tabellen. Formler som ändras när spår ritas om tas med i beräkningen.

Uppdatera automatiskt

Uppdaterar alla spår i tabellen automatiskt när du ändrar en formel.

Fyllningsläge

Aktiverar fyllningsläget i detektiven. Muspekaren ändras till en specialsymbol, och du kan klicka i vilken cell som helst för att se spårningen till överordnad cell. När du vill lämna det här läget trycker du på Escape eller klickar på Avsluta fyllningsläge på snabbmenyn.

Stötta oss!