Avstavning

Kommandot Avstavning öppnar en dialogruta med inställningar för avstavning i LibreOffice Calc.

Så här använder du det här kommandot...

Menu Tools - Language - Hyphenation.


Du kan bara aktivera automatisk avstavning i LibreOffice Calc när funktionen radbrytning är aktiv.

Avstavning för markerade celler

  1. Markera cellerna där du vill ändra avstavningen.

  2. Välj Verktyg - Språk - Avstavning.

  3. Dialogrutan Formatera celler öppnas med fliken Justering aktiv.

  4. Markera kryssrutorna Radbryt text automatiskt och Avstavning aktiv.

Avstavning för ritobjekt

  1. Markera ett ritobjekt.

  2. Välj Verktyg - Språk - Avstavning.

  3. Varje gång du väljer kommandot sätter du på eller stänger av avstavningen för ritobjektet. En bock visar aktuell status.

Stötta oss!