Villkorlig formatering

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions. If a style was already assigned to a cell, it remains unchanged. The style entered here is then evaluated. There are several types of conditional formatting that can be used.

Du kan ange flera villkor som utvärderar innehållet av cellers värde eller formler. Villkoren utvärderas från det första villkoret till det sista. Om villkor 1 uppfyller villkoret så kommer den definierade formatmallen att användas. Annars utvärderas villkor 2 om inte det villkoret uppfylls utvärderas villkor 3 och så vidare.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Conditional.


warning

För att använda villkorlig formatering måste Automatisk beräkning vara aktiverad. Välj Verktyg - Cellinnehåll - Automatisk beräkning (en bock visas intill kommandot när Automatisk beräkning är aktiverad).


Condition list

List of the conditions defined for the cell range in order of evaluation. You can define as many conditions as you want.

Up

Increase priority of the selected condition.

Down

Decrease priority of the selected condition.

Condition list entry

Ange om villkorlig formatering är beroende av ett av de val som visas i kombinationsrutan.

Färgskala

Detta är samma dialog som den som visas om du väljer Alla celler i första undermenyn till Villkor. Använd en färgskala på ett område består av 2- eller 3-färgade toningar, vars utseende är beroende av vilket värde som varje cell innehåller. Ett typexempel är en matris med temperaturer, lägre värden är blåare, varmare rödare och värden däremellan är en toning mellan de två färgerna.

Du ska välja två "extrema" färger som anger beräkningsmetoden. Beräkningen av den färg som visas kommer att göras i relation till: Min - Max - Percentil - Värde - Procent - Formel.

Min och max hämtas från det berörda området och du behöver inte ange någon ytterligare information. Andra val kräver att du anger ett värde (Percentil, Värde, Procent) eller en cellreferens eller formel (Formel).

For a detailed explanation and examples, please visit How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Data Bar

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.

The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.

The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).

More Options... opens a dialog to:

Ikonuppsättning

Ikonuppsättning ger en snabb överblick över hur ett värde förhåller sig relativt gränsvärden. Olika ikoner visas beroende på förhållandet. Följande ikonuppsättningar är tillgängliga:

Villkor för att visa varje ikon kan anges relativt ett värde (Värde), en procent av antalet värden i området (Procent), som procent av områdets värden (Percentil) eller formel (Formel).

For a detailed explanation and examples, please visit How to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Datum

Detta val använder en formatmall beroende på vilket datum som du väljer i den nedfällbara kombinationsrutan: Idag - Igår - Imorgon - Senaste 7 dagarna - Denna vecka - Förra veckan.

Hantera villkorlig formatering

This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Conditional Formatting - Manage.


The Manage Conditional Formatting dialog box opens. Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings.

The Conditional Formats list displays the active conditional formatting rules set in the current spreadsheet. Only the first rule for each cell range is listed, even if there are multiple rules defined for a given range.

Om du angivit en villkorlig formatering på ett område och du sedan försöker ange en ny villkorlig formatering som berör en del av det ursprungliga området, så kommer en varningsdialog visas som frågar dig ifall du vill redigera den befintliga villkorliga formateringen (på hela området) eller definiera en ny villkorlig formatering som överlappar det befintliga villkoret (på det markerade området).

Stötta oss!