AutoFormat

Med det här kommandot kan du använda autoformat i ett markerat tabellområde och definiera egna autoformat.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - AutoFormat Styles.

On the Tools bar, click

AutoFormat Styles Icon

AutoFormat


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Cellformat

Välj ett fördefinierat autoformat som ska tillämpas på ett markerat område i tabellen.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Lägg till

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Byt namn

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Formatering

I det här området kan du markera eller avmarkera tillgängliga formateringsalternativ. Om du vill behålla någon av de aktuella inställningarna i tabellen avmarkerar du motsvarande alternativ.

Talformat

När rutan är markerad behåller du det valda formatets talformat.

Inramning

När rutan är markerad behåller du det valda formatets inramning.

Teckensnitt

När rutan är markerad behåller du det valda formatets teckensnitt.

Mönster

När rutan är markerad behåller du det valda formatets mönster.

Justering

När rutan är markerad behåller du det valda formatets justering.

Anpassa bredd och höjd

När rutan är markerad behåller du bredd och höjd på markerade celler i det aktuella formatet.

Stötta oss!