Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

The Styles dockable window can remain open while editing the document.

Så här använder du det här kommandot...


Så här använder du en cellformatmall:

  1. Markera cellen eller cellområdet.

  2. Double-click the style in the Styles window.

Cell Styles

Displays the list of the available Cell Styles.

Icon Cell Styles

Cellformatmallar

Drawing Styles

Show styles for formatting graphical elements, including text objects.

Icon Drawing Styles

Drawing Styles

Page Style

Öppnar en dialogruta där du kan definiera utseendet på alla sidor i dokumentet.

Icon Page Styles

Sidformatmallar

Tilldelningsläge

Turns the Fill Format mode on and off. Use the paint can to assign the Style selected in the Styles window.

Icon Fill Format Mode

Tilldelningsläge

Så här använder du en ny formatmall med färgburken:

  1. Select the desired style from the Styles window.

  2. Klicka på ikonen Tilldelningsläge.

  3. Klicka i en cell som du vill formatera, eller dra med musen över ett område om du vill formatera hela området. Upprepa åtgärden för andra celler och områden.

  4. Avsluta läget genom att klicka igen på Tilldelningsläge.

Ny formatmall av markering

Creates a new style based on the formatting of a selected object. Assign a name for the style in the Create Style dialog.

Icon New Style from Selection

Ny formatmall av markering

Uppdatera formatmall

Updates the Style selected in the Styles window with the current formatting of the selected object.

Icon Update Style

Uppdatera formatmall

Formatmallslista

Displays the list of the styles from the selected style category.

In the context menu you can choose commands to create a new style, delete a user-defined style, or change the selected style.

Mallgrupper

Lists the available style groups.

Stötta oss!