Lägg till

Lägger till den aktuella markeringen i de definierade utskriftsområdena.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Print Ranges - Add.


Stötta oss!