Definiera

Definierar en aktiv cell eller det markerade cellområdet som utskriftsområde.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Print Ranges - Define.


Stötta oss!